Dette er et sponsoreret anmeldereksemplar fra Gads Forlag, men min anmeldelse er på ingen måde påvirket heraf og er udelukkende udtryk for min egen mening om bogen.

Inara er single og bor og arbejder i Seattle, hvor hun netop har sikret sig en stor stilling. Hendes tilværelse forandrer sig imidlertid brat, da hendes elskede tante Dahlia dør og efterlader hende sin ejendom, Rothesay, på en lille ø hvor Inara har tilbragt sin barndoms somre. Da hun gennemgår huset falder hun over et smukt silkebroderet ærme fra en kimono. Hun sætter sig for at undersøge historien bag det fortryllende broderi og afdækker dermed en grusom historie, som viser sig at være flettet sammen med hendes eget liv. Ærmet er broderet af Mei Lien, som for et århundrede siden blev tvunget bort fra sit hjem og sendt ud på en rejse, der beseglede hendes og hendes slægts skæbne og som ikke alene ryster Inara i sin grundvold men også tvinger hende til at træffe et umuligt valg…

“Fortidens skygger” er delt op i to historier, men som alligevel hænger sammen: Inaras historie som foregår i nutiden og Mei Liens historie, som foregår i slutningen af 1800-tallet. Selvom historierne er bundet sammen havde jeg under min læsning en følelse af at historierne var skrevet uafhængigt af hinanden – ikke fordi det ikke var tydeligt at de hang sammen rent historiemæssigt, men fordi der simpelthen var så stor forskel på kvaliteterne i de to historier at man næsten skulle tro de var skrevet af forskellige forfattere – og det vil min anmeldelse også bære præg af.

Inaras historie i nutiden var desværre præget af klichéer, utroværdige og let kluntede dialoger samt en vis overfladiskhed. Vi kom ikke rigtig i dybden med noget, alle beslutninger blev truffet meget hurtigt og jeg kunne slet ikke fornemme de personer vi mødte og fik derfor aldrig rigtig sympati med nogen af dem – heller ikke selvom forfatteren egentlig er god til at beskriver personernes fysiske fremtræden. Inaras historie gav derfor lidt følelsen af at man sad med en knaldroman, fremfor en roman med noget på hjerte.

I begge historier er forfatteren dog god til malende beskrivelser af omgivelserne, så scenerne stod tydeligt for én og det var bestemt positivt.

Mei Liens historie stod derimod ret stærkt. Der var dramatik på den interessante måde, gode og dybdegående beskrivelser af Mei Lien og hendes følelser og jeg nærede en stor sympati for hende i bogen. Selv dialogerne i denne del stod væsentligt stærkere end i Inaras historie, omend nogle af disse dialoger også var lidt kluntede og klichéprægede.

Normalt er jeg ret glad for denne type historiske romaner, hvor episoder i nutiden trækker tråde tilbage til fortiden. Der er altid en vis forudsigelighed i denne type romaner så det forventer jeg næsten og det trækker sjældent meget ned for mig, da der som regel også er overraskelser undervejs- men Inaras historie synes jeg simpelthen var alt for forudsigelig og overraskede mig for lidt, hvorimod Mei Liens historie havde en del overraskelser i sig.

Hvis man ser bort fra de lidt utroværdige dialoger, så synes jeg at bogen var skrevet i et lettilgængeligt sprog, som gjorde læsningen flydende og derfor var bogen også hurtigt læst.

Det var en meget interessant historisk episode forfatteren havde valgt at skrive bogen ud fra (Den Kinesiske Udelukkelseslov fra 1882) og det var faktisk en episode jeg ikke selv kendte til inden jeg læste bogen. Det ærgrer mig derfor endnu mere at jeg ikke helt elskede bogen, for jeg synes egentlig ideen bag den er rigtig god.

Det er ærgerligt at kvaliteten i historierne er så forskellig da det ikke gav den sammenhæng i bogen, som det uden tvivl var tilsigtet fra forfatterens side. Jeg giver derfor kun 3 stjerner til “Fortidens skygger” og de gives primært for Mei Liens historie. Jeg havde nok forventet noget lidt andet end det jeg fik, baseret på tidligere erfaringer med historiske romaner. Jeg er dog ikke i tvivl om at der vil være læsere som vil elske denne bog, hvis de kan se bort fra det overfladiske i Inaras historie og de klichéprægede dialoger, som jeg selv havde lidt svært ved at abstrahere fra, da jeg havde forventet noget mere.

3 ud af 6 stjerner

Udgivet af Gads Forlag, januar 2018

Antal sider: 472